Random Post

May 20, 2010

iPod Touch With Camera Leaked

Vietnam-based website Tinhte has managed to get the first picture and video of the next generation iPod Touch. According to them, the device will sport a 2-megapixel camera and a 64GB of storage space. Unfortunately, it’s only a prototype at this stage, as you could see it has a DVT-1 (Design Verification Test 1) label on the back, meaning it’s an early design verification test unit in the evolution of product testing. Watch the video after the break.

3 comments:

Love this gadget and really love this blog.
best regard from http://blinkyogya.blogspot.com/
see you soon!

Đây là trang nhạc của các webmaster vn nhacf.com - được viết với mục đích chỉ để nghe nhạc.

Trang nhạc trình bày đơn giản nhanh gọn chuyên nghiệp, nghe nhạc nhanh, tìm kiếm bhát dễ dàng.

Mới chỉ có ít người biết đến. nhưng nhacf được dân lập trình đánh giá rất cao về chất lượng và cách thể hiện.

Để làm trang web giống như nhacf.com, bạn có thể dùng blogspot để tạo & copy sourcecode của nó ở đây

Phù hợp với ~ người có sở thích đơn giản nhanh gọn và muốn khám phá..

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More